top of page

REFERENSSIT

ARKEOLOGISET VEDENALAISINVENTOINNIT

2022

Oy Civil Tech Ab

Esthamnsfjärdenin ankkurointialueen monikeilainluotausaineiston arkeologinen tulkinta

Nord Stream 2

Post-construction evaluation of underwater cultural heritage sites 

 S-R09-09806 / SD-ALT1-3372 (anti-submarine net) and S-R05-07978 (cannon barge) in the Finnish EEZ 

2021

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö (EKVAS)

Hiitolanjoen arkeologinen vedenalaisinventointi:

Kangaskoski, Lahnasenkoski ja Ritakoski

Porvoon vesi

Linnanmäki-Saksala raakavesijohdon viistokaikuluotaus ja

arkeologinen tulkinta

Lilaco Offshore Oy

Hevossalmen länsipuolisen vesialueen monikeilainluotausaineiston arkeologinen tulkinta

Oy Civil Tech Ab

Lintupaaden väylän suunnittelualueen monikeilainluotausaineiston arkeologinen tulkinta 

2020

Museovirasto

Liperin Taipaleenjoen Siikakosken arkeologinen vedenalaisinventointi

Sitowise Oy

Keilaranta 9-11, viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta

Ramboll Finland Oy

Hamarin paineviemärin arkeologinen vedenalaisinventointi

Lilaco Offshore Oy

Ahvenanmaa, Lumparland–Föglö–Sottunga -merikaapelireitin monikeilainluotausaineiston arkeologinen tulkinta

Oy CivilTech Ab

Kokkolan Satama: Ykspihlajan kemikaalilaiturin monikeilaluotausaineiston arkeologinen tulkinta

Oy CivilTech Ab

Båtvikenin monikeilaluotausaineiston arkeologinen tulkinta

Lilaco Offshore Oy

Kymen Vesi Oy:n vesijohtoreitin monikeilainluotausaineiston arkeologinen tulkinta välillä Mussalo - Kaunissaari

2019

LandPro Oy

Baltika submarine cable route - Archaeological Evaluation of UCH

in the Finnish EEZ

Lilaco Offshore Oy

Ahvenanmaa, Östra Ytternäs – Lemböte -merikaapelireitin monikeilainluotausaineiston arkeologinen tulkinta

Raaseporin kaupunki

Tammisaaren Pohjoissataman asemakaava-alueen arkeologinen vedenalaisinventointi

Sitowise Oy

Viinikanlahden asemakaavamuutoksen arkeologinen vedenalaisinventointi

Museovirasto

Gumbölen myllykosken patoaltaan arkeologinen vedenalaisinventointi

Museovirasto

Åminnen tiilitehtaanlaiturin arkeologinen vedenalaisinventointi

Ramboll Finland Oy

Vallisaaren vesihuollon yleissuunnitelma: arkeologiset tarkastussukellukset

Sitowise Oy

Keilaniemenrannan arkeologinen vedenalaisinventointi

Lilaco Offshore Oy

Savonlinnan Kyrönniemen ja Kuusniemen välisen 100 kV:n kaapelilinjan monikeilainluotausaineiston arkeologinen tulkinta

Meritaito Oy

Vallisaaren vesihuollon yleissuunnitelma: viistokaiku- ja monikeilainluotausaineiston arkeologinen tulkinta

2018
 

Metsähallitus

Vallisaaren Torpedolahden arkeologinen vedenalaisinventointi: viistokaikuluotaus- ja videoaineiston tulkinta

Ramboll Finland Oy

Lauttasaari-Rajasaari -paineviemärilinjauksen arkeologiset tarkastussukellukset

Meritaito Oy

Lohiapajanlahden venesataman alueen arkeologinen vedenalaisinventointi: kohteiden tarkastussukellukset

Museovirasto

BalticRIM-hanke, Virolahden Korpisaaren merellisen kulttuuriperinnön inventointi 


Ottomarino Oy
Kokkolan sataman arkeologinen vedenalaisinventointi: tarkastussukelluskohteiden arkeologinen arviointi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Nauvon sataman monikeilaluotausaineiston arkeologinen tulkinta

LandPro Oy
E-Finest -tietoliikennemerikaapelireitin monikeilaluotausaineiston arkeologinen tulkinta

Ramboll Finland Oy
Lauttasaari-Rajasaari -paineviemärilinjauksen viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta

Meritaito Oy
Kirkkonummen Sarvvikinrannan pienvenesataman arkeologinen vedenalaisinventointi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Oulun sataman monikeilaluotausaineiston arkeologinen tulkinta

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kokkolan 13,0 m väylän monikeilaluotausaineiston arkeologinen tulkinta

2017

Vahanen Oy
Hernesaaren monikeilaluotausten arkeologinen tulkinta

Oy Civil Tech Ab
Hailuodon siltalinjauksen viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Oulun 12 m väylän monikeilaluotausaineiston arkeologinen tulkinta

WSP Finland Oy
Laajalahden arkeologinen vedenalaisinventointi välillä Pellavaniemi-Tarvo 

Ramboll Finland Oy
Consultant for the Nord Stream 2 Environmental Impact Assessment of Cultural Heritage in the Finnish Exclusive Economic Zone (EEZ)

2016

Museovirasto
Lappohjan asemakaava-alueen arkeologinen vedenalaisinventointi

Nord Stream 2 AG
Archaeological evaluation of Underwater Cultural Heritage in the Finnish Exclusive Economic Zone (EEZ): Phase II - Detailed target inspections

Ramboll Oy
Hernesaaren ja Pihlajasaaren välisten putki- ja kaapelilinjojen viistokaikuluotausten arkeologinen tulkinta 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Oulun sataman monikeilaluotausaineiston arkeologinen tulkinta 

Nord Stream 2 AG
Archaeological evaluation of Underwater Cultural Heritage in the Finnish Exclusive Economic Zone (EEZ)

Museovirasto
Klamilan kalasataman alueen arkeologinen vedenalaisinventointi

2015 

Sito Oy
Näsijärven vesijohtolinjaus: viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta

StreamTec Solutions AG
Sea Lion: Archaeological Evaluation of the Submarine Cable Route Survey in the Finnish Territorial Waters (TW)

Oy Civil Tech Ab
Hangon Ulkosataman arkeologinen vedenalaisinventointi

Oy Civil Tech Ab
Tolkkinen-Porvoo -väylän meriläjitysalue: viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Hämeenkyrön haja-asutusalueen paineviemärilinjaus: viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta

2014

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Pihlajasaaren viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta

Museovirasto
Raahen alueen meriarkeologinen inventointi

Helsingin Satama
Vuosaaren sataman telakan väylän viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta

Ramboll Finland Oy
Westendin saaristovenelaiturin, vierasvenelaiturin ja uimarannan arkeologinen vedenalaisinventointi

2013

Rajakiiri Oy (Ramboll Finland Oy)
Tornion Röyttän merituulivoimapuiston arkeologinen vedenalaisinventointi: kenttäkohteiden tarkastussukellukset

Helsingin Satama
Helsingin Sataman uusien meriläjitysalueiden arkeologinen vedenalaisinventointi

Rajakiiri Oy (Ramboll Finland Oy)
Tornion Röyttän merituulivoimapuiston arkeologinen inventointi: hankealueen historiallinen taustaselvitys ja viistokaikuluotausaineiston tulkinta

2012

Inkoon kunta
Inkoon sisäsaariston ja Barösundin väylän RKY-alueen arkeologinen vedenalaisinventointi

Inkoon kunta ja Inkoon Venesatamat Oy
Kirkonkylän venesataman viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta ja raportointi

Hangon satama
Hangon Itäsataman arkeologinen vedenalaisinventointi

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Paraisten Norrskatan lauttarannan arkeologinen vedenalaisinventointi

LUENNOT JA KOULUTUS

2021

University of Helsinki / Turku, "Perspectives in maritime archaeology", introductory online course (Prehistoric boatbuilding / Traditional boatbuilding)

2019

Metropolia ammattikorkeakoulu, esinekonservointilinja, arkeologisen vettyneen puun konservointiopetus

2016

 

Helsingin seudun kesäyliopisto, Meriarkeologian johdantokurssi

- meriarkeologian kenttätyömenetelmät 

2015

 

Helsingin seudun kesäyliopisto, Meriarkeologian johdantokurssi

- meriarkeologian kenttätyömenetelmät

2014

 

Metropolia ammattikorkeakoulu, esinekonservointilinja, arkeologisen vettyneen puun konservointiopetus

2008-2011, 2013

 

Länsi-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus Luksia, Meriarkeologisten esineiden konservointikoulutus 

 

2011

 

Länsi-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus Luksia, Jokisukelluskoulutus

DRONE-KUVAUKSET

2019

Vuosaaren Urheilukalastajat ry.

Vuosaarilehti 7.11.2019

2018

Museovirasto

BalticRIM-hanke, Virolahti

Askan Erämajat Oy, Puolanka

bottom of page