top of page

ARK-SUKELLUS

ARK-Sukellus on vuonna 2008 perustettu, arkeologisiin vedenalaistutkimuksiin erikoistunut yritys. Palveluitamme ovat mm.

• tutkimus-, tarkastus-, etsintä-, ja dokumentointisukellukset

• arkeologiset vedenalaisinventoinnit

• kulttuurihistorialliset selvitykset ja arkistotutkimus

• viistokaikuluotaukset

• viistokaiku- ja monikeilaluotausaineistojen arkeologinen tulkinta

• vedenalainen video- ja valokuvaus

• 4K-dronekuvaukset

• vettyneiden materiaalien konservointi

• konsultointi- ja asiantuntijapalvelut

Toimintamme pääpaino on mm. vesirakennushankkeisiin ja kunnallisiin kaavoitustöihin liittyvissä Muinaismuistolain velvoittamissa arkeologisissa vedenalaisinventoinneissa. Suoritamme myös muita aloja palvelevia tutkimus- ja työsukelluksia. 

Paikannamme vedenalaiskohteet viistokaikuluotaimella ja dokumentoimme ne täysteräväpiirtovideokalustolla. Luotauskalustomme soveltuu erityisesti matalien vesialueiden pohjankartoitukseen. Toimimme sekä sisävesillä että meriolosuhteissa koko Suomen alueella. ARK-Sukellus on toiminut asiantuntijana myös kansainvälisissä merikaapeli- ja kaasuputkihankkeissa (mm. C-Lion, E-Finest, Nord Stream 2, Eastern Light) vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta.

ARK-Sukellus tarjoaa myös vedenalaiseen arkeologiaan ja vettyneiden arkeologisten materiaalien konservointiin liittyviä opetus- ja asiantuntijapalveluita. 

Noudatamme sukelluksillamme eurooppalaisen AESD-standardin (Advanced European Scientific Diver) mukaisia pätevyysvaatimuksia. 

bottom of page